AUTOMATIZACE / ROBOTIZACE

Čtvrtstoletí ve světě průmyslové automatizace a informatiky