Cobot versus robot: Jaký je mezi nimi rozdíl a jaké výhody přináší jednotlivá řešení?