AUTOMATIZACE / ROBOTIZACE

Bionické pracoviště určené pro spolupráci člověka se strojem