Bionické pracoviště určené pro spolupráci člověka se strojem