Automatická spřáhla zvýší výkony evropských železnic