Zvýší se platby do fondů pro útlum těžební činnosti?