Zvýšení výroby biopolymerů pomůže snižovat oxid uhličitý