Zvýšené uplatnění tlakových lahví v leteckém průmyslu klade vysoké nároky na servis