Zvláštní Odborné učiliště a Praktická škola sídlí v Plzni