Ztráta operativnosti a flexibility – trend, proti kterému lze bojovat