Změny ve zdrojové základně postupně integrují evropské přenosové sítě