Zlepšují se procesy v oblasti kvality dodávky elektřiny zákazníkům