Zkušenost zákazníků s digitálními kanály firem hovoří o nedostatku „lidského faktoru“