Zjednodušení výroby nanodiamantů pro kvantové technologie