Získat jen kontakt k navázání spolupráce někdy nestačí