Získání dovedností v oblasti mechatroniky a automatizace pro žáky SOŠ a SOU – Středočeský kraj