Zimu jsme zvládli díky počasí i s pomocí úspor a nových terminálů