ZF Klášterec snižuje své emise a závislost na zemním plynu