Zemědělský odpad vyčistí důlní vody po těžbě uranu