Zcela nový, tentokrát už „100% elektrický“ elektromobil s charakteristickým kosočtvercem