Zavedení Knowledge Society zvyšující ekonomiku a morálku společnosti není jednoduché