Zatím nikdo nedokáže dát odpověď na otázku: kde jsou hranice lidských možností ?