Započala štěpná řízená reakce v reaktoru IV. generace BN-800