Zamýšlíme se nad výročím brněnské Techniky s děkanem Fakulty strojního inženýrství prof. RNDr. Miroslavem Doupovcem, CSc.