Základem úspěšného exportu jsou znalosti odlišností trhů