„Zákazník vnímá kvalitu všemi smysly po celou dobu užívání našich vozů“,