Začala sezóna bouřek: rozmary počasí ovlivní vytíženost poruchových linek