Zabezpečení dat v integrované výrobě a v dopravě – seminář časopisu Automa