Z klasické fólie plynulý přechod na lehčenou fólii