Z biologického odpadu je možné získat kompozitní piezoelektrické materiály