Westinghouse a EDF: dlouhodobý kontrakt na dodávky jaderného paliva