Watenvi o euronovele, zákonu o odpadech a novele vodního zákona