Walter – inovace roku 2014. Symbol nové výkonové třídy