Vzestup spotřeby CNG/LNG v ČR: plynofikace české dopravy zmenší ekologické škody