Vzdělání jen za peníze ve společnosti, jež si vzdělání necení