Výzkumný a zkušební letecký ústav: high-tech pro praktické využití