Výzkum na VŠCHT Praha rozšiřuje využití vodíkových technologií v energetice