Vývoj materiálů a technologií pro 3D tisk nesleduje jen jejich nové fyzikální vlastnosti