Využívání technologií a dat v praxi je doménou úspěšných start-upů