Využívání plastů při výrobě medicínské techniky stále narůstá