Výstavní akce For Industry, For Surface a Mach pod jednu střechu