Výstavba PST transformátorů pokračuje podle harmonogramu