Výstavba přenosové soustavy a nekonečné schvalovací procesy