Výstavba I. bloku s nadkritickými parametry v Ledvicích: pokračuje přípravou zauhlovacích tras