Vyšší spotřeba zemního plynu přispěla ke snížení emisí CO2