Vyšší kvalita života souvisí s vyšším stupněm automatizace