Vysokovýkonové 40A tištěné relé pro třífázové systémy se zpětnovazebním kontaktem