Výsledky výzkumu obráběcích strojů a obrábění ve VCSVT při FS ČVUT v Praze za rok 2008 (II)