Výsledky sedmiletého výzkumu strojírenské výrobní techniky na ČVUT v Praze