Vyšla zcela ojedinělá monografie věnovaná managementu hmotného majetku a jeho údržby