Výrobu závislou na sváření ohrožuje nekvalitní elektrická energie